Het thuis verzorgen van een ongeneeslijk ziek familielid is zwaar. Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg kunnen daarbij hulp bieden.

VPTZ is de afkorting voor Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg.
Palliatief staat voor: het verlenen van zorg aan een ernstig zieke patiënt met de wetenschap dat er geen genezing mogelijk is.

De stichting VPTZ is in de Bommelerwaard opgericht op 26 mei 1999.
VPTZ Bommelerwaard bestaat momenteel uit:

  • algemeen bestuur
  • bestuur voor de Stichting Vrienden van de VPTZ
  • één betaalde- en twee vrijwillige coördinatoren
  • vertrouwenspersoon
  • leden voor het comité van aanbeveling (zie onder ‘Vrienden van de VPTZ’)
  • 16 goed geschoolde vrijwilligers voor hulp aan bed.

VPTZ-Bommelerwaard is aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ in Amersfoort. Alle aanvragen voor de inzet van hulp lopen via de coördinatoren VPTZ Bommelerwaard.

Bommelerwaard

VPTZ Bommelerwaard is bereikbaar via:
Coördinator: 06-10494120 // coordinator@vptz-bommelerwaard.nl
Secretariaat: 06-57202046 (b.g.g. 0418-680777) // info@vptz-bommelerwaard.nl

Download hier onze laatste nieuwsbrief

Download hieronder onze oudere nieuwsbrieven.