Na 10 jaar voorzitterschap van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Bommelerwaard gaf Frans van Amelsvoort (68) bij de nieuwjaarsbijeenkomst op 9 januari jl. de hamer over aan zijn opvolger Wim Hoven.


Frans is de tweede voorzitter van de VPTZ die al weer 17 jaar haar missie uitdraagt: “Aan een ieder in de laatste levensfase en diens naasten het bieden van tijd,
aandacht en ondersteuning, daar waar nodig en gewenst door opgeleide vrijwilligers”. Terugkijkend op de afgelopen 10 jaar ziet hij een VPTZ die zich goed op de kaart heeft gezet en staat als een huis. Een organisatie die al die jaren van zijn bestaan zichzelf is gebleven.

Hoogtepunten in de afgelopen 10 jaar zijn er veel. De mini-symposia die traditiegetrouw eenmaal in de twee jaar plaatsvinden in de Gashuiskapel. De brochures die zijn verschenen bij speciale gelegenheden, waaronder die bij het 10 jarig- en 15 jarig jubileum. Het bezoek van een delegatie van het Integraal Kankercentrum uit Denemarken om zich te laten informeren over wat vrijwilligers kunnen betekenen in de keten van zorgaanbieders in de palliatieve zorg. Hoe pakt de VPTZ Bommelerwaard dit aan? En daarnaast de nieuwsbrieven voor donateurs, vrijwilligers en samenwerkingspartners die samen met de Vrienden van VPTZ worden uitgegeven.

Maar de basis van dit alles is de inzet van de vrijwilligers die met hoofd, hart en hand nabij zijn als het ertoe doet in de laatste levensfase. De erkenning en waardering die het telkens oproept bij de mantelzorgers die het zelf hebben ervaren, zijn al hoogtepunten op zich. Betere ambassadeurs kun je niet hebben, aldus Van Amelsvoort.

Zijn opvolger Wim Hoven (47) neemt het roer over en is al even enthousiast als zijn voorganger: “Het is toch prachtig als je er aan kan bijdragen dat al die vrijwilligers van de VPTZ kunnen doen wat nodig is; er zijn voor mensen in de allerlaatste fase van hun leven”. Het belang van de VPTZ en de goed getrainde vrijwilligers zal de komende jaren alleen maar toenemen. Steeds meer mensen zullen de allerlaatste fase van hun leven thuis willen doorbrengen. Daar wil Wim zich met volle energie voor inzetten. Het werven van vrijwilligers zal dan ook één van zijn speerpunten voor 2017 zijn: “Vrijwilligers zijn altijd welkom”