Op maandag 26 februari 2018 overleed Wim Heij op de leeftijd van achtenzeventig jaar. Plotseling, zomaar, gleed hij uit het leven weg.
Mimi, de kinderen en kleinkinderen in een enorme leegte achterlatend. VPTZ Bommelerwaard condoleert de familie van harte en wenst hen veel sterkte.

Wim werd geboren op 22 februari 1940. Naast een glansrijke carrière bij Rabobank Nederland en daarna als directeur van Rabobank Bommelerwaard-Noord, zette Wim zich in voor velerlei doelen op maatschappelijk gebied. Zo nam hij in 1999 het initiatief om te komen tot de oprichting van een VPTZ in de Bommelerwaard. Wim vroeg mij hem te ondersteunen en samen met een kleine enthousiaste commissie slaagden we erin dat op 1 januari 2000 de VPTZ Bommelerwaard van start ging.

Als voorzitter, een functie die hij tien jaar met verve heeft uitgeoefend, heeft Wim een duidelijk stempel gedrukt op de naleving van de elementaire doelstellingen en werkwijzen van VPTZ. Zijn visie droeg hij uit aan alle medewerkers, bestuursleden en vrijwilligers. En zeker naar buiten uit in zijn netwerken. De mens, in het bijzonder de hulpbehoevende mens, het ‘er zijn’ ging hem boven alles. Dat was zijn prioriteit. In mijn functie als coördinator heb ik veel van Wim geleerd, hij was als een mentor voor mij. We hadden naar elkaar aan een half woord genoeg. Er was sprake van respect en begrip aan twee kanten.

Bij zijn afscheid als voorzitter is Wim benoemd tot ere-voorzitter, een titel waar hij altijd trots op was. Nooit deden we vergeefs een beroep op hem voor advies of andere specifieke zaken. Als Wim het antwoord niet meteen wist dan zocht hij het uit en kwam erop terug.

Verdrietig nemen we afscheid van deze wijze, aimabele heer. Want ‘heer’ was hij, altijd en onder alle omstandigheden. Mede dankzij Wim heeft VPTZ Bommelerwaard een uitmuntende reputatie opgebouwd met een betekenisvolle uitstraling voor de gemeenschap. Dank je wel Wim. Vaarwel!

Leny Merks, secretaris VPTZ Bommelerwaard.