Rabobank Bommelerwaard heeft in 2018 € 60.000,- beschikbaar gesteld voor de Rabobank Clubkas Campagne. In totaal hebben maar liefst 230 verenigingen en stichtingen uit de Bommelerwaard meegedaan met de campagne.

In totaal hebben 4.865 leden van Rabobank Bommelerwaard hun stem uitgebracht in de periode van 22 maart t/m 8 april 2018. Samen brachten zij 23.883 stemmen uit. Hiermee komt de waarde van een stem op € 2,51.
Stichting Vrijwilligers PalliatieveTerminale Zorg Bommelerwaard (VPTZ) heeft 426 stemmen ontvangen. Dit betekent dat onze Stichting) een bedrag van € 1.070,22 heeft ontvangen. De cheque werd op 19 april overhandigd door de heer Ruud Gommers, directeur Rabobank bedrijven.