Category: VPTZ Algemeen (page 1 of 2)

1999-2019 – VPTZ al 20 jaar met en voor elkaar in de Bommelerwaard

Op 15 november wordt dit jubileum gevierd met een symposium in de Gasthuiskapel in Zaltbommel. Sprekers deze avond zijn: Sander de Hosson, longarts in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen en Riet Fiddelaers-Jaspers, rouw- en traumadeskundige.

Zie ook de uitnodiging.

Minisymposium in de Gasthuiskapel in Zaltbommel

Datum: 9 november 2018
Thema: Zin geven aan de laatste levensfase.
Download hier de uitnodiging.

Rabobank Clubkascampagne 2018

Rabobank Bommelerwaard heeft in 2018 € 60.000,- beschikbaar gesteld voor de Rabobank Clubkas Campagne. In totaal hebben maar liefst 230 verenigingen en stichtingen uit de Bommelerwaard meegedaan met de campagne.

In totaal hebben 4.865 leden van Rabobank Bommelerwaard hun stem uitgebracht in de periode van 22 maart t/m 8 april 2018. Samen brachten zij 23.883 stemmen uit. Hiermee komt de waarde van een stem op € 2,51.
Stichting Vrijwilligers PalliatieveTerminale Zorg Bommelerwaard (VPTZ) heeft 426 stemmen ontvangen. Dit betekent dat onze Stichting) een bedrag van € 1.070,22 heeft ontvangen. De cheque werd op 19 april overhandigd door de heer Ruud Gommers, directeur Rabobank bedrijven.

Een herinnering aan Wim Heij

Op maandag 26 februari 2018 overleed Wim Heij op de leeftijd van achtenzeventig jaar. Plotseling, zomaar, gleed hij uit het leven weg.
Mimi, de kinderen en kleinkinderen in een enorme leegte achterlatend. VPTZ Bommelerwaard condoleert de familie van harte en wenst hen veel sterkte.

Wim werd geboren op 22 februari 1940. Naast een glansrijke carrière bij Rabobank Nederland en daarna als directeur van Rabobank Bommelerwaard-Noord, zette Wim zich in voor velerlei doelen op maatschappelijk gebied. Zo nam hij in 1999 het initiatief om te komen tot de oprichting van een VPTZ in de Bommelerwaard. Wim vroeg mij hem te ondersteunen en samen met een kleine enthousiaste commissie slaagden we erin dat op 1 januari 2000 de VPTZ Bommelerwaard van start ging.

Als voorzitter, een functie die hij tien jaar met verve heeft uitgeoefend, heeft Wim een duidelijk stempel gedrukt op de naleving van de elementaire doelstellingen en werkwijzen van VPTZ. Zijn visie droeg hij uit aan alle medewerkers, bestuursleden en vrijwilligers. En zeker naar buiten uit in zijn netwerken. De mens, in het bijzonder de hulpbehoevende mens, het ‘er zijn’ ging hem boven alles. Dat was zijn prioriteit. In mijn functie als coördinator heb ik veel van Wim geleerd, hij was als een mentor voor mij. We hadden naar elkaar aan een half woord genoeg. Er was sprake van respect en begrip aan twee kanten.

Bij zijn afscheid als voorzitter is Wim benoemd tot ere-voorzitter, een titel waar hij altijd trots op was. Nooit deden we vergeefs een beroep op hem voor advies of andere specifieke zaken. Als Wim het antwoord niet meteen wist dan zocht hij het uit en kwam erop terug.

Verdrietig nemen we afscheid van deze wijze, aimabele heer. Want ‘heer’ was hij, altijd en onder alle omstandigheden. Mede dankzij Wim heeft VPTZ Bommelerwaard een uitmuntende reputatie opgebouwd met een betekenisvolle uitstraling voor de gemeenschap. Dank je wel Wim. Vaarwel!

Leny Merks, secretaris VPTZ Bommelerwaard.

Vrijwilligers in het zonnetje gezet

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Zaltbommel op 8 januari 2018 zijn de vrijwilligers van VPTZ in het zonnetje gezet.
Als dank voor de inzet van de vrijwilligers mag het hele team van VPTZ Bommelerwaard naar de theatervoorstelling ‘Met de mantel der liefde’ van Kurt Defrancq. Een avond echte ontspanning volgens burgemeester Rehwinkel.


Cheque – Leden van de Ronde Tafel

De zesde editie van de Jaarlijkse Bommelerwaard Rally, georganiseerd door de Ronde Tafel 194 Bommelerwaard is een fantastisch succes geworden. De netto opbrengst van deze Rally, een waanzinnig bedrag van € 5627,00, ging dit jaar (2017) naar onze stichting.


Rabobank Clubkascampagne

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Bommelerwaard is bij de Rabobank Clubkascampagne, net als vorig jaar, geëindigd op een zesde plaats (totaal ruim 255 deelnemers) Een prachtig resultaat.

Ada van de Pol, vrijwilliger van het 1e uur en secretaris Leny Merks mochten op 7 april 2017 de cheque t.w. van € 1006,36 uit handen van de directievoorzitter Jaap Breugem in ontvangst nemen. Totaal zijn op VPTZ 377 stemmen uitgebracht.

Dank… heel, heel veel dank aan allen die VPTZ een warm hart toedragen en die op VPTZ hebben gestemd.


Zichtbaar maken dat we Er zijn

Iedere drie jaar zetten we op een rij waar wij voor staan, welke ontwikkelingen zich aandienen, met wie wij samen optrekken en waar wij prioriteit aan geven. In de beleidsnota van 2017 zal o.a. extra aandacht besteed worden aan verjonging onder de vrijwilligers, omgaan met dementie en inzet van VPTZ-vrijwilligers in zorg- en verpleeghuizen in de Bommelerwaard.

Download hier onze beleidsnotitie VPTZ Bommelerwaard 2017-2019.

Wisseling aan het roer bij VPTZ Bommelerwaard

Na 10 jaar voorzitterschap van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Bommelerwaard gaf Frans van Amelsvoort (68) bij de nieuwjaarsbijeenkomst op 9 januari jl. de hamer over aan zijn opvolger Wim Hoven.

Meer →

Maasloop schenkt 400 Euro aan VPTZ Bommelerwaard