Landelijk Steunpunt VPTZ
De landelijke website van Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland.

Humanitas
Humanitas is een landelijke vereniging voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw op algemeen humanistische grondslag. De site geeft algemene informatie over de vereniging.

LSR
De LSR is erop gericht degene die rouwt na verlies van een dierbare te ondersteunen. Activiteiten van de LSR leveren een bijdrage aan de ondersteuning van nabestaanden in het rouwproces.

Kanker infoportaal
www.kanker.info biedt een selectie van links naar Nederlandstalige webpagina’s over kanker aan die gegarandeerd betrouwbare en actuele informatie bieden. Het portaal is zo opgezet dat het mogelijk is snel en gericht te zoeken naar informatie over de meeste kankersoorten in combinatie met specifieke thema’s zoals vroege opsporing, diagnose, behandeling en leven met kanker. Het portaal is niet alleen bedoeld voor mensen met kanker en hun naasten, maar ook voor zorgverleners.

Landelijke zelfhulporganisatie ouders van een overleden kind
‘Ouders Van Een Overleden Kind’ is een zelfhulporganisatie van ouders van een overleden kind, die begrip en medeleven willen bieden aan lotgenoten. De site geeft informatie over het doel en de activiteiten van deze zelfhulporganisatie.

Longkanker informatie
Deze website is samengesteld door het Longkanker Informatiecentrum.
Alle teksten zijn geredigeerd op juistheid en toegankelijkheid door de adviesraad van het Longkanker Informatiecentrum. De adviesraad draagt echter geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze website.

Nationale Vereniging de Zonnebloem
Vrijwilligersorganisatie die zich bezighoudt met het lichamelijk welzijn van mensen, die langdurig ziek zijn of een lichamelijke handicap hebben, ongeacht hun levensbeschouwing.

KWF
De site van de Nederlandse Kankerbestrijding beschrijft de activiteiten van de organisatie en actuele en inhoudelijke ontwikkelingen aangaande (de bestrijding van) kanker.

Netwerk Palliatieve Zorg ‘s-Hertogenbosch en Bommelerwaard
Netwerk Palliatieve Zorg regio ‘s-Hertogenbosch-Bommelerwaard wil de afstemming en samenwerking bevorderen tussen de verschillende zorgvoorzieningen, beroepsbeoefenaren en vrijwilligers op het gebied van palliatieve terminale zorg in de regio ‘s-Hertogenbosch-Bommelerwaard.

Stichting Korrelatie
Korrelatie is een nationaal publiekscentrum waar iedereen terecht kan voor informatie, advies en hulp op het gebied van gezondheid en welzijn.

Aspect
Aspect is sterk in schakelen en procesbegeleiding, analyseren, kansen benutten en in het verbinden van de potenties van mensen aan de doelstellingen en ambities van organisaties. Aspect is gevestigd in Ophemert in de West-Betuwe.

Stichting Welzijn Bommelerwaard
De stichting is een centraal punt, waar alle informatie over vrijwillige hulp- en zorgverlening in de Bommelerwaard samenkomt. Heeft u een hulpvraag? Dan zorgen zij ervoor dat u bij de juiste organisatie terechtkomt.

Mantelzorg.nl
Op deze site vindt u veel informatie over mantelzorg en mantelzorgondersteuning. Dus alles over mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor iemand met een chronische ziekte of handicap.

IKNL
Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is het kennis- en kwaliteitsinstituut voor alle betrokken partijen binnen de oncologische en palliatieve zorg. Het doel is de oncologische en palliatieve zorg continu te verbeteren. IKNL benadert preventie, diagnose, behandeling, nazorg en palliatieve zorg als een keten waarin de patiënt en zijn naasten centraal staan. Aandacht voor deze naasten is van belang want ziek wordt je niet alleen. Om in de zorgverlening ook aandacht te hebben voor de naasten van patiënten (mantelzorgers) ontwikkelt het IKNL producten en diensten en verzorgd zij trainingen voor hulpverleners in de palliatieve zorg.