Voor de hulpvrager blijft de geboden ondersteuning gratis. De kosten worden deels door subsidie van het ministerie van VWS en deels door fondsen en giften opgevangen.

Wilt u de stichting steunen om haar werk te kunnen blijven doen dan is een vrijwillige bijdrage bijzonder welkom op rekening NL52RABO0374375372 t.n.v. Stichting Vrienden VPTZ Bommelerwaard, Zaltbommel.