• Berg, Marinus van den, Als de ouderdom pijn doet.
  Oud worden is mooi, maar oud zijn valt niet altijd mee
 • Ber, Marinus van den, Rouwen in de Tijd.
  Een zoektocht in het landschap van afscheid en verlies
 • Berg, Marinus van den, Voor de laatste tijd.
  Samen werken aan een goede dood
 • Bruntink, Rob, Over de dood gesproken.
  Stilstaan bij vragen rond leven en sterven
 • Bruntink, Rob, De laatste slaap.
  Palliatieve sedatie: het alternatief voor euthanasie?
 • Bruntink, Rob, Einde goed, allen goed?
  Oog voor zorgenden in de palliatieve zorg
 • Keirse, Manu, Afscheid van moeder.
  Als sterven een stuk leven wordt
 • Keirse, Manu, Vingerafdruk van Verdriet.
  Woorden van bemoedging
 • Keirse, Manu, Licht in het duister.
  Een gids vol steun bij moeilijke momenten
 • Keirse, Manu, Later begint vandaag.
  Antwoorden over de laatste levensfase, palliatieve zorg en authanasie
 • Koedam, Ineke, In het licht van sterven.
  Ervaringen op de grens van leven en dood
 • Kuiper, Karin, Je mag mij altijd bellen.
  1001 dagen van rouw
 • Kuiper, Karin, Tranenpotjes en geluksarmbanden.
  Kinderen in de rouw
 • Polspoel, Arthur, Wenen om het verloren ik.
  Over verlies en rouwen
 • Polspoel, Arthur, Eenzaam sterven?
  Communicatie in palliatieve zorg
 • Polspoel, Arthur, Het was toch een mooi leven.
  Rouw van ouderen om het verlies van de partner