Thuis …. tot het einde ….

Ongeveer de helft van de mensen die jaarlijks in Nederland overlijden, wil thuis sterven. Mensen willen het liefst thuis in een vertrouwde omgeving hun leven afsluiten, met degenen die hen dierbaar zijn.

Thuis sterven brengt vaak een ziekbed met zich mee. Een ziekbed waarbij de partner, kinderen, andere familieleden, buren en vrienden, ook wel mantelzorgers genoemd, de stervende zo goed mogelijk proberen te helpen en te verzorgen. Ook als er professionele zorg is, kan het verzorgen van iemand in de laatste levensfase erg zwaar zijn. De stervende wordt zoveel mogelijk bijgestaan, terwijl een naaste zelf ook veel te verwerken heeft. Het is vaak moeilijk om dat lang vol te houden.

BeeldDuifDe vrijwilligers van de VPTZ Bommelerwaard kunnen in zo’n situatie hulp bieden bij de verzorging en begeleiding van de zieke en mede mogelijk maken dat mensen, die dat willen, thuis kunnen sterven. Het ‘er zijn’ betekent voor de vrijwilliger ook het op de achtergrond aanwezig zijn. Het luisteren naar de zieke of het samen praten over zowel alledaagse zaken als over sterven en de dood. Als de vrijwilliger aanwezig is, kan de partner of een andere mantelzorger even rust nemen, boodschappen doen of ‘s nachts rustig slapen. Zo is de vrijwilliger een belangrijke steun voor zowel de zieke als de mantelzorger(s).

De vrijwilligers krijgen een gerichte opleiding voordat zij worden ingezet. Veel vrijwilligers hebben zelf een familielid verloren en weten van nabij wat het betekent om thuis een zieke in de laatste levensfase te begeleiden en verzorgen. De vrijwilligers verrichten geen verpleegkundige of huishoudelijke taken. Deze vorm van hulp is niet ter vervanging van professionele zorg, maar is uitsluitend ter ondersteuning van de mantelzorg en de zieke.

Door een nauwe samenwerking met de professionele zorg in de verzorgings- en verpleeghuizen is er in de afgelopen jaren, naast de verpleging in de thuissituatie, ook de mogelijkheid ontstaan tot hulpverlening door onze vrijwilligers in de zorgcentra.

Voor meer informatie en algemene vragen over de vrijwillige palliatieve terminale zorg in de Bommelerwaard kunt u per telefoon of e-mail met de VPTZ Bommelerwaard contact opnemen. (zie: contact)