Wilt u de Stichting steunen om haar werk te blijven doen en dan in het bijzonder voor de vrijwilligers? Dan kunt u overwegen donateur te worden van de Stichting Vrienden van de VPTZ Bommelerwaard.

Beeld: Rene van Dam

Beeld: Rene van Dam

Uw vrijwillige bijdrage is bijzonder welkom op rekening NL52RABO0374375372 t.n.v. Stichting Vrienden VPTZ Bommelerwaard.

Wilt u ons werk voor langere tijd als donateur steunen? Neem dan svp contact met ons op via info@vptz-bommelerwaard.nl of via het telefoonnummer 06-10494120.

Wat doen wij met uw bijdragen?

Het werk van de Stichting VPTZ heeft zich in een korte periode een plaats verworven in de Bommelerwaard. Niet alleen particulieren, maar ook bedrijven zijn bijzonder positief tegenover het initiatief en het werk van deze vrijwilligers. Dit vormde het motief om te komen tot een bundeling van krachten en de Stichting Vrienden Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Bommelerwaard op te richten. De extra te verkrijgen financiën zijn exclusief bestemd voor het werk van vrijwilligers, zoals:

 • een speciale dag voor de VPTZ-vrijwilligers
 • extra scholing voor de vrijwilligers, zo dat zij hun vrijwilligerswerk zo professioneel mogelijk kunnen doen
 • de aanschaf van relevante literatuur, die betrekking heeft op de uitoefening van de taken van de vrijwilliger en/of die betrekking heeft op het (begeleiden bij het) levenseinde van de mens.
 • kosten voor sprekers die als extra educatie kunnen worden gezien.

Wat mag u van ons verwachten?

Onze donateurs ontvangen éénmaal per twee jaar de nieuwsbrief en worden persoonlijk uitgenodigd voor een minisymposium die in een ontspannen sfeer éénmaal per twee jaar plaatsvindt.

Comité van aanbeveling

Het werk en de doelstelling van de Stichting Vrienden Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Bommelerwaard wordt gesteund door:

 • Dhr. A. van den Bosch, Zaltbommel
  Lid van de Tweede Kamer v/h burgemeester van de gemeente Zaltbommel
 • Dhr. B. Bus OFM Cap, Zaltbommel
  Pastor R.K. Kerk
 • Mevr. Mr. I.M.A.J. den Drijver-Pigmans, Kerkdriel
  Notaris
 • Dhr. H. van Kooten, Kerkdriel
  Burgermeester
 • Mevr. Drs. C.M.J. de Rooij-de Swart, Aalst
  Huisarts
 • Mevr. E. Verhey, Zaltbommel
  Violiste
 • Dhr. G.M. Verkuil, Alem
  Journalist/publicist
 • Dhr. L. Waanders, Rossum
  Huisarts
 • Dhr. Drs. P.E.J. Willemsen, Zaltbommel
  Voormalig huisarts

Mede dankzij hun ambassadeurschap wordt de Stichting Vrienden van de VPTZ in de Bommelerwaard op de kaart gezet.

VPTZ Bommelerwaard is door de Belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) benoemd. Uw giften aan VPTZ kunt u dus van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).