In verband met de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het corona virus, heeft het bestuur het volgende besloten: VPTZ Bommelerwaard neemt tijdens de coronacrisis beperkt aanvragen voor ondersteuning thuis bij mensen in behandeling. We verlenen enkel en alleen zorg bij cliënten die NIET besmet zijn met het Corona virus of waar geen verdenking is van mogelijke besmetting. Bij een mogelijke verdenking stopt de inzet direct. Er zullen geen inzetten plaatsvinden in de verzorgings- en verpleeghuizen. E.e.a. na overleg met de coordinator Mw. Sabine van Pelt


Het thuis verzorgen van een ongeneeslijk ziek familielid is zwaar. Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg kunnen daarbij hulp bieden.

VPTZ is de afkorting voor Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg.
Palliatief staat voor: het verlenen van zorg aan een ernstig zieke patiënt met de wetenschap dat er geen genezing mogelijk is.

De stichting VPTZ is in de Bommelerwaard opgericht op 26 mei 1999.
VPTZ Bommelerwaard bestaat momenteel uit:

 • algemeen bestuur
  Wim Hoven – voorzitter
  Leny Merks – secretaris
  Ans Nettenbreijers – penningmeester
  Hans van den Bosch – algemeen bestuurslid
  Hedi Reniers – algemeen bestuurslid
 • bestuur voor de Stichting Vrienden van de VPTZ
  Rob Blatter – voorzitter
  Letty Hoeve – secretaris
  Jos van der Wedden – penningmeester
 • één betaalde- en twee vrijwillige coördinatoren
  Sabine van Pelt
  Ada v.d. Pol
  Tiny Rijken
 • vertrouwenspersoon
  Hans van den Bosch
 • leden voor het comité van aanbeveling (zie onder ‘Vrienden van de VPTZ’)
 • 16 goed geschoolde vrijwilligers voor hulp aan bed.

VPTZ-Bommelerwaard is aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ in Amersfoort. Alle aanvragen voor de inzet van hulp lopen via de coördinatoren VPTZ Bommelerwaard.

Bommelerwaard

VPTZ Bommelerwaard is bereikbaar via:
Coördinator: 06-10494120 // coordinator@vptz-bommelerwaard.nl
Secretariaat: 06-57202046 (b.g.g. 0418-680777) // info@vptz-bommelerwaard.nl

Download hier onze laatste nieuwsbrief

Download hieronder onze oudere nieuwsbrieven.