Thuis in de palliatieve zorg

Thuis sterven. In je eigen omgeving. In de nabijheid van de mensen die je lief zijn.

Veel mensen willen op die manier afscheid nemen van het leven. En hun partners, vrienden, familieleden en/of buren willen er graag alles aan doen om dat mogelijk te maken. Maar daarmee nemen ze vaak een zware taak op hun schouders. Daarom zijn er de vrijwilligers van VPTZ Bommelerwaard. Zij bieden in deze situaties hulp en ondersteuning, zodat de mantelzorgers even op adem kunnen komen.

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Bommelerwaard is er voor zorg aan ernstig zieke patiënten die niet meer zullen genezen. Al sinds de oprichting in 1999 zetten onze vrijwilligers zich belangeloos in onder het motto: voor en met elkaar in de Bommelerwaard.

VPTZ Bommelerwaard is een initiatief van Wim Heij, die in februari 2018 is overleden.