Organisatie

VPTZ-Bommelerwaard is aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ in Amersfoort. Alle aanvragen voor de inzet van hulp lopen via de coördinatoren VPTZ Bommelerwaard.

Mensenwerk

VPTZ Bommelerwaard kent de volgende organisatiestructuur:

Algemeen bestuur

Wim Hoven – voorzitter

Gerda Koekkoek – secretaris

Ans Nettenbreijers – penningmeester

Hans van den Bosch – algemeen bestuurslid

Anneke Knuvers-van den Bosch – algemeen bestuurslid PR

Hedi Reniers – algemeen bestuurslid

Eén betaalde en twee vrijwillige coördinatoren

Sabine van Pelt


Ada v.d. Pol


Tiny Rijken

Vertrouwenspersoon

Hans van den Bosch

Beschermvrouwe

Leny Merks

Comité van aanbeveling

Dhr. B. Bus OFM Cap, Zaltbommel

Pastor R.K. Kerk

Mevr. Mr. I.M.A.J. den Drijver-Pigmans, KerkdrielNotaris

Dhr. H. van Kooten, Kerkdriel

Burgemeester

Mevr. Drs. C.M.J. de Rooij-de Swart, Zaltbommel

Voormalig huisarts

Mevr. E. Verhey, Zaltbommel

Violiste

Dhr. G.M. Verkuil, Kerkdriel

Journalist/publicist

Dhr. L. Waanders, Rossum

Huisarts

12 goed geschoolde vrijwilligers voor hulp aan bed