Organisatie

VPTZ-Bommelerwaard is aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ in Amersfoort. Alle aanvragen voor de inzet van hulp lopen via de coördinatoren VPTZ Bommelerwaard.

Mensenwerk

VPTZ Bommelerwaard kent de volgende organisatiestructuur:

Algemeen bestuur

Wim Hoven – voorzitter

Gerda Koekkoek – secretaris

Ans Nettenbreijers – penningmeester

Hans van den Bosch – algemeen bestuurslid

Anneke Knuvers-van den Bosch – algemeen bestuurslid PR

Willemien van Ooijen – algemeen bestuurslid

Eén betaalde en twee vrijwillige coördinatoren

Sabine van Pelt


Ada v.d. Pol


Tiny Rijken

Vertrouwenspersoon

Hans van den Bosch

Beschermvrouwe

Leny Merks

12 goed geschoolde vrijwilligers voor hulp aan bed