Stichting VPTZ Bommelerwaard

Wilt u het waardevolle werk van onze vrijwilligers steunen? Word dan donateur van de Stichting VPTZ Bommelerwaard.

Uw bijdrage is bijzonder welkom op rekening NL65 RABO 0374 3312 94 t.n.v. Stichting VPTZ Bommelerwaard o.v.v. Fonds Vrienden VPTZ Bommelerwaard.

Wilt u ons werk voor langere tijd als donateur steunen? Neem dan contact met ons op via info@vptz-bommelerwaard.nl. 

VPTZ Bommelerwaard is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw giften aan VPTZ kunt u dus van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. (Uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.)

Wat doen we met uw bijdrage?

De Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Bommelerwaard zet de giften van donateurs in voor onder meer:

  • een speciale dag voor de VPTZ-vrijwilligers
  • extra scholing voor de vrijwilligers, zodat zij hun vrijwilligerswerk zo professioneel mogelijk kunnen doen
  • de aanschaf van literatuur over de taken van de vrijwilliger en/of het (begeleiden bij het) levenseinde van de mens.
  • kosten voor sprekers die als extra educatie kunnen worden gezien.

Speciaal voor donateurs

Onze donateurs ontvangen eenmaal per twee jaar de nieuwsbrief en worden persoonlijk uitgenodigd voor algemene activiteiten, zoals symposia en lezingen.