Rust voor de omgeving, aandacht voor de zieke

Thuis sterven brengt vaak een ziekbed met zich mee. Een ziekbed waarbij de partner, kinderen, andere familieleden, buren en vrienden (de mantelzorgers) de stervende zo goed mogelijk proberen te helpen en te verzorgen. Ook als er daarnaast professionele zorg is, kan het verzorgen van iemand in de laatste levensfase erg zwaar zijn. Het is vaak moeilijk om dat lang vol te houden.

Vrijwilligers van VPTZ zorgen voor rust en aandacht en willen er zijn voor een ander. Zij ondersteunen de familie, vrienden en kennissen, zodat zij de zorg voor de zieke thuis of in een verzorgings- of verpleeghuis vol kunnen houden. Ze bieden hulp bij de verzorging van de zieke en zorgen ervoor dat de partner of familie even op adem kan komen.


De vrijwilliger is op de achtergrond aanwezig om te luisteren naar de zieke, samen te praten over alledaagse dingen en – indien gewenst – ook over het stervensproces. De vrijwilliger is een belangrijke steun voor de zieke, diens familie en andere mantelzorgers.

De vrijwilligers verrichten geen verpleegkundige of huishoudelijke taken. Deze vorm van hulp is niet ter vervanging van professionele zorg, maar is uitsluitend ter ondersteuning van de mantelzorg en de zieke.

Door een nauwe samenwerking met de professionele zorg in de verzorgings- en verpleeghuizen kunnen onze vrijwilligers sinds een aantal jaren, naast ondersteuning in de thuissituatie, ook ondersteuning in de zorgcentra bieden.

Voor meer informatie en algemene vragen over de vrijwillige palliatieve terminale zorg in de Bommelerwaard kunt u contact opnemen met VPTZ Bommelerwaard.